Co kandydaci do Senatu mają do powiedzenia mieszkańcom Choroszczy? -Mariusz Krzysztof Gromko

Dnia 15 października 2023 roku obywatele i obywatelki Polski wybiorą swoich reprezentantów, którzy zasiądą w sejmowych i senackich ławach. Gmina Choroszcz w wyborach do Senatu należy do 60 okręgu w skład którego wchodzą powiaty białostocki, sokólski oraz miasto Białystok. Kandyduje w nim trzech kandydatów:

1 GROMKO Mariusz Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ,

2 KASPERCZUK Zbigniew CezaryKW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ,

3 ŻYWNO Maciej Zenon KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

By mieszkańcy Gminy Choroszcz mogli lepiej poznać poglądy i plany kandydatów 19 września wysłaliśmy im 20 pytań z prośbą o odpowiedź. Co 2 dni będziemy publikować odpowiedzi kandydatów do senatu z okręgu 60. Zaczynamy alfabetyczne od Mariusza Krzysztofa Gromko.

GROMKO Mariusz Krzysztof

Mariusz Krzysztof Gromko – urodził się 1 lipca 1978 r. w Białymstoku. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. W 2002 r. uzyskał tytuł magistra na wydziale zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Przedsiębiorca, od 2002 r. prowadzi firmę handlową. 

Od 2004 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2006-2019 pełnił funkcję Radnego Rady Miasta Białystok. Od 2014 do 2018 roku był Przewodniczącym Rady Miasta Białystok. W ciągu czterech kadencji sprawował funkcje: wiceprzewodniczącego Rady Miasta, przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Przez blisko dwie kadencje był szefem klubu PiS w miejskiej radzie. Zasiadał w Radzie Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. W 2018 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

W Senacie X kadencji jest:
– członkiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
– członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Delegat Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

opis z oficjalnej strony Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Poniżej przedstawiamy 20 pytań, które zdaliśmy mailowo. 

 1. Czy czuje się Pan odpowiednio przygotowany do pełnienia funkcji senatora?

  Oczywiście, od 2006 r. uczestniczę w życiu publicznym jako samorządowiec, w tym od 2019 jako Senator RP. Mam zdiagnozowane wszystkie potrzeby mieszkańców mojego okręgu. Udowodniłem, że potrafię rozwiązywać problemy społeczne, a także znam wszystkie tajniki legislacji parlamentarnej.

 2. Jakie ma Pan związki z Białostocczyzną? Czy często Pan bywa w naszej Gminie i zna jej potrzeby?

  Jestem białostoczaninem- urodziłem się w Białymstoku, tutaj też zdobyłem wykształcenie, założyłem rodzinę i od wielu lat działam na rzecz społeczności lokalnej. Od 2004 r. byłem radnym osiedla w Białymstoku, od 2006 r. pełniłem funkcję radnego miasta Białegostoku, a od 2019 r. mam zaszczyt pełnić mandat Senatora w okręgu 60. W gminie Choroszcz jestem bardzo często, doskonale znam tę gminę i jej potrzeby. Aktywnie działam na rzecz wspierania inwestycji, które znacząco poprawią jakość życia, a przy inwestycjach drogowych również bezpieczeństwo. Wspieram inwestycje realizowane zarówno przez gminę, jak i powiat białostocki. W gminie Choroszcz w ostatnich latach powstało wiele inwestycji, które wspomagałem m.in. polegających na budowie lub przebudowie dróg gminnych w Oliszkach, w Kruszewie, w Choroszczy, budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze, przebudowie DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, wymienieniu parkietu i nowych trybun w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Co do przyszłych inwestycji, jakie będą realizowane w najbliższym czasie to na pewno wyremontowanie pozostałe pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz kolejne przedsięwzięcia drogowe.

 3. Senat to wielka polityka, często daleko od zwykłych ludzi. Jak ma Pan zamiar pozostawać w kontakcie z mieszkańcami gminy Choroszcz?

  Senat nie jest polityką daleko zwykłych ludzi, ponieważ ustawy, nad którymi procedujemy na posiedzeniach Senatu, obowiązują każdego z nas. Jeśli natomiast ktoś ma sprawę, którą chciałby, abym pomógł rozwiązać, zapraszam do mojego biura w Białymstoku, które jest otwarte dla wszystkich mieszkańców powiatu białostockiego. Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Choroszcz.

 4. Co Pan jako kandydat może zaoferować i chciałby obiecać mieszkańcom naszej gminy?

  Nadal będę wspomagał wszelkie potrzebne inwestycje w Państwa gminie oraz każdego mieszkańca z osobna. Podczas mojej kadencji Senatora pomogliśmy bardzo wielu osobom. Wystarczy się ze mną skontaktować przez Biuro Senatorskie przy ul. Stołecznej 2 w Białymstoku i przedstawić swój problem, wskazać, w jakiej sprawie mogę pomóc. Chętnie podejmuję wszelkie interwencje.

 5. Jeżeli zdobędzie Pan mandat senatora, co będzie Pana priorytetem w najbliższym czasie po wyborach?

  Człowiek – po prostu. Pragnę poprzez swój mandat jak najwięcej wesprzeć ludzi w ich codziennych problemach. Priorytetem jest to, aby wciąż podnosić jakość życia mieszkańców powiatu i przede wszystkim dbać o ich bezpieczeństwo.

 6. Dużo się ostatnio mówi o konflikcie samorządów z władzami centralnymi. Jak Pan uważa, rola samorządu powinna się umacniać, czy może powinna być umniejszana na rzecz władz centralnych?

  Uważam, że samorząd i władza centralna powinny się wspierać na rzecz polskich obywateli. Bez względu na partię polityczną, jaką reprezentują włodarze, należałoby za główny cel działania postawić rozwój miast, miasteczek, wsi, tak aby wesprzeć w codziennym życiu ich mieszkańców. Należy prowadzić rzetelny dialog, pozostawiając złe emocje na boku.

 7. W wielu gminach mieszkańcy cierpią na politycznych konfliktach pomiędzy różnym szczeblami samorządu np. w gminie rządzi inne ugrupowanie niż w powiecie, co finalnie skutkuje niedogadywaniem się w wielu sprawach i brakiem wspólnych inwestycji i działań. Czy ma Pan pomysł jak można rozwiązać ten problem?

  Programy Rządu Prawa i Sprawiedliwości skierowane są do wszystkich samorządów. Rozstrzygnięcia poszczególnych transzy funduszy udowadniają, że wsparcie finansowe uzyskują gminy, powiaty również te, w których rządzą przedstawiciele innych opcji politycznych. Możemy się nie zgadzać światopoglądowo, ale najważniejszy jest człowiek.

 8. Województwo Podlaskie to 3 mandaty senatorskie. Jeżeli w innych okręgach wygrają przedstawiciele innych ugrupowań politycznych czy zamierza Pan z nimi współpracować dla dobra regionu?

  Oczywiście. Myślę, że nie raz udowodniłem zarówno sprawując mandat radnego miasta Białegostoku, jak i Senatora okręgu 60, że najważniejszy jest dialog i współpraca.

 9. W wielu gminach w Polsce rosną tzw. małe dyktatury. Włodarze jednoosobowo decydują o wszystkim. Od tego kogo zatrudniać lub nie zatrudniać, czyje dzieci przyjmować na zajęcia dodatkowe w ośrodkach kultury, kto z mieszkańców dostanie dofinansowania na różne działania lub inwestycje lub jakie projekty się zakwalifikują do głosowania w budżecie obywatelskim. Czy ma Pan pomysł, jak w takich miejscach przywrócić możliwość wpływu mieszkańców na swoje miejsce zamieszkania? Czy jako senator będzie Pan dział na rzecz wspierania demokracji w małych miejscowościach Jeżeli tak to w jaki sposób?

  W Polsce wyborcy decydują w wolnych wyborach, kto sprawuje władze w ich gminach i przede wszystkim tu powinna nastąpić refleksja, czy dany wójt, burmistrz, prezydent zachowuje standardy demokratyczne, czy jest potrzebna zmiana w kolejnych wyborach samorządowych. Trzeba wspierać procesy demokratyczne.

 10. W wielu małych gminach, w tym również w Choroszczy odczuwalny jest problem nierównego dostępu do oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży. Jak według Pana należy go rozwiązać?

  Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 11. Co zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali nie tylko z Gminy Choroszcz, ale również z regionu?

  Pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość wyszło naprzeciw młodym ludziom, oferując zerowy PIT. Będziemy nadal wspierać rynek pracy, dążyć do zwiększenia liczby miejsc pracy. Jednym z pomysłów Prawa i Sprawiedliwości będzie program Lokalna Półka wspierająca lokalnych przedsiębiorców, który jak najbardziej popieram. Należy kontynuować politykę wspierającą rozwój nowych przedsiębiorstw.

 12. Mieszkańcy Choroszczy często muszą czekać w długich kolejkach do specjalistów lub jechać w odległe miejsca by szybciej się do nich dostać. Jak Pana ugrupowanie chce rozwiązać ten problem?

  W ostatnich latach znaczne środki z funduszy rządowych trafiły do szpitali. Podnosimy jakość usług medycznych, wiele zostało już zrobione, ale jeszcze sporo pracy przed nami. Nowoczesne, wyspecjalizowane szpitale to nasz cel. Liczę, że reforma szkolnictwa wyższego i zwiększenie liczby osób przyjmowanych na studia medyczne sprawi po pewnym okresie, że więcej będziemy mieli specjalistów na rynku i naturalnie kolejki będą się skracać.

 13. Czy według Pana aktualna polityka socjalna jest odpowiednia? Jak należy ją zmienić, by była lepsza i dla gospodarki i osób potrzebujących?

  Prowadzimy od wielu lat politykę socjalną sprzyjającą rodzinom w Polsce. Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby, ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci oraz stanowi inwestycję w rodzinę. Program będzie wciąż ulepszany, co całkowicie popieram.

 14. Choroszcz znajduje się niedaleko granicy z Białorusią. Aktualnie mieszkańcy bezpośrednio raczej nie odczuwają skutków tzw. kryzysu migracyjnego oraz wojny ukraińsko-rosyjskiej. Jaki ma Pan pomysł na zapewnienie bezpieczeństwa i przygotowania obywateli na ewentualny konflikt zbrojny lub wojnę hybrydową?

  Bezpieczeństwo mają zapewnione dzięki natychmiastowym działaniom Prawa i Sprawiedliwości poprzez wybudowanie ogrodzenia na granicy polsko- białoruskiej, jak również dzięki ciężkiej pracy Straży Granicznej, Policji oraz jednostek wojskowych, które szanuję, doceniam i wspieram. Mam nadzieję, że do konfliktów wspomnianych przez Państwa nie dojdzie. W dalszym ciągu powołujemy nowe jednostki wojskowe, które jak przypomnę, wcześniej były likwidowane w czasach rządów naszych poprzedników. Zwiększamy czynną służbę zawodową wojska polskiego oraz wojsk obrony terytorialnej. Tak jak już wcześniej wspomniałem, bezpieczeństwo nie tylko naszego powiatu, ale całego naszego kraju jest dla mnie absolutnym priorytetem.

 15. Jak zasilić budżety gmin, tak by jak najwięcej pieniędzy zostawało na miejscu i mogli o nich decydować mieszkańcy, którzy najlepiej wiedzą czego im potrzeba?

  Samorządy otrzymują wsparcie z funduszy rządowych. Poprawa infrastruktury lokalnej wspomaga procesy rozwoju gospodarczego i liczę, że z tej strony będzie wpływać do lokalnych budżetów więcej pieniędzy.

 16. Jak Pan uważa, czy aktualny system podatkowy jest odpowiedni, czy może wymaga zmian?

  Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 17. Jak według Pana należy wspierać przedsiębiorców, by chcieli prowadzić swoją działalność w Choroszczy i na Podlasiu, co za tym idzie dawać nowe miejsca pracy?

  Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 18. Jakie jest Pana podejście do kultury i dziedzictwa, zwłaszcza w wymiarze lokalnym? Jeżeli zostanie Pan senatorem na co mogą liczyć mieszkańcy podlaskich gmin, szczególnie gminy Choroszcz.

  Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

 19. Czy wyborcy 15 października 2023 roku powinni wziąć udział w referendum?

  Z całą pewnością każdy powinien wziąć udział w referendum, gdyż mamy okazję wyrazić swoją opinię w kluczowych kwestiach dotyczących naszego kraju.

 20. Dlaczego warto w wyborach oddać głos właśnie na Pana?

  To jest sprawa zaufania, na które mam prawo liczyć, bo przecież nikogo nie zawiodłem, wiele spraw pomogłem rozwiązać. Moja formacja polityczna jest godna zaufania. Zrealizowaliśmy swoje zobowiązania wyborcze. Reprezentuję i nadal chcę reprezentować wszystkich. Chcę, aby Polska była bezpieczna i znacząca w relacjach międzynarodowych. Chcę, aby gospodarka się rozwijała, a udział we wzrastającym dobrobycie nikogo nie pomijał. Chcę, aby Polska była krajem mającym znaczący udział w rozwoju kultury, nauki i gospodarki.

W niedzielę (1 października) odpowiedzi kolejnego kandydata Zbigniewa Cezarego Kasperczuka, zaś w we wtorek (3 października) Macieja Żywno.

Dodaj komentarz