Choroszczański magistrat ubiega się o Europejski Znak Zarządzania – oceń zarządzenie gminą Choroszcz

Gmina Choroszcz ubiega się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Jest to znak nadawany jednostkom samorządu, w których władze słuchają i współpracują z obywatelami, na pierwszym miejscu stawiając interesy publiczne przed prywatnymi oraz komunikuje swoje działania w sposób przejrzysty nie utrudniając mieszkańcom dostępu do informacji.

Taki znak otrzymują samorządy, które mogą poszczycić się takimi cechami jak:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.

 2. Responsywność, szybkość reagowania.

 3. Efektywność i skuteczność.

 4. Otwartość i jawność.

 5. Przestrzeganie prawa.

 6. Etyczne postępowanie.

 7. Kompetencje i potencjał.

 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.

 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.

 10. Należyte zarządzanie finansami.

 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.

 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

Cechy te są weryfikowane w procesie aplikacji. Jednym z narzędzi, które pozwala na ocenę jest anonimowa intranetowa ankieta (można ją wypełniać wielokrotnie). Osoby, które chcą ocenić pracę choroszczańskich władz (Burmistrza i Radnych) oraz urzędników mogą to zrobić za pomocą ankiety, która jest dostępna (tutaj). Zachęcamy czytelników do wzięcia udziału w badaniu.

W ankiecie znajdują się pytania dotyczące między innymi zadowolenia z możliwości wpływania na decyzje władzy, z informowaniem obywateli, stawiania przez władze interesu społeczeństwa przed prywatnym, czy radni tłumaczą swoje decyzje mieszkańcom i wiele innych.

Zadowolenie ocenia się w czterostopniowej skali, gdzie po lewej stronie zaznacza się zdecydowaną zgodę, zaś po prawej zdecydowaną niezgodę ze stwierdzeniami zawartymi w ankiecie. Poniżej prezentujemy 12 pytań, które mają ocenić nasz samorząd.

1) Jestem zadowolony z możliwości wpływania na decyzje władz gminy w sprawach, które mnie interesują.

2) W naszej gminie skargi na sposób świadczenia usług przez instytucje samorządowe lub zatrudnianych przez nie wykonawców są rozpatrywane w sposób profesjonalny.

3) Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony(a) z jakości usług realizowanych w naszej gminie przez instytucje samorządowe.

4) Nasza gmina świetnie sobie radzi z informowaniem obywateli o sprawach dotyczących działalności władz samorządowych.

5) W naszej gminie pierwszeństwo mają wspólne interesy wszystkich mieszkańców, a nie interesy prywatne.

6) W naszej gminie wszyscy ludzie są traktowani równo bez względu na swoje powiązania z radnymi czy urzędnikami.

7) Większość urzędników w naszej gminie to kompetentni ludzie, którzy (zwykle) wiedzą, co robią.

8) W naszej gminie widoczne jest przyjazne podejście do postulatów i sugestii obywateli zgłaszanych w celu poprawy świadczenia usług publicznych.

9) W naszej gminie władze samorządowe angażują mieszkańców we wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju.

10) Nasza gmina dobrze sobie radzi z informowaniem mieszkańców o tym, skąd bierze pieniądze i na co je wydaje.

11) W naszej gminie prawa człowieka i równość wszystkich mieszkańców są przestrzegane i szanowane.

12) W naszej gminie radni chcą i potrafią uzasadnić swoje decyzje przed mieszkańcami.

 

Źródło: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (https://frdl.org.pl/), choroszcz.pl

graf. Konsekwencje Dobrych Rządów w mieście, Siena 1339, plakat promujący akcję.

Dodaj komentarz