Choroszczański M-GOPS poszukuje pracowników socjalnych – praca dla dwóch osób

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy planuje zatrudnić dwie osoby na stanowiskach pracowników socjalnych. Jedną w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę oraz w jedną wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika

Osoby, które chcą ubiegać się o pracę powinny do 28 lutego 2023 do godziny 12:00 złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (ul. Dominikańska 2) komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” Kandydaci i kandydatki muszą spełnić wymagania niezbędne:

 

  • obywatelstwo polskie,

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

  • wykształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych służb społecznych lub

  • dyplom ukończenia  studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

  • dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

  • posiadanie prawa jazdy kat. B.

Szczegółowy opis wymagań znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj)

Dodaj komentarz