Choroszczańscy artyści na patronów ulic – podpisz petycję!

Miasto Choroszcz to ludzie, którzy tu mieszkają, którzy tu tworzą oraz działają. W historii Choroszczy jest wiele osób, które miały wpływ na rozwój i kształt tego miasta. Część z nich została upamiętniona przez nadanie od ich imion i nazwisk nazw ulic i placów. Branicki, Brodowicz, Pieściuk czy Ostrowski są patronami ulic i placów w Choroszczy. Wśród osób, które warto upamiętnić wciąż jednak brakuje społeczników i artystów. W związku z tym na początku 2021 roku do Rady Miejskiej w Choroszczy wpłynęło pismo od jednego ze stowarzyszeń z prośbą by uhonorować przez nadanie nazw ulic czterech choroszczańskich malarzy: Aleksandra Welsa, Aleksndra Ambrożewicza, Albina Waczyńskiego oraz Jana Reszecia.

Przybywa mieszkańców, powstają nowe osiedla i ulice, a żadna z nich wciąż nie nosi imienia nikogo z wyżej wymienionych artystów. W związku z tym zachęcam Wszystkie chętne osoby do podpisania petycji do Rady Miejskiej w Choroszczy o pamiętnie choroszczańskich artystów. Petycję podpisuje się online.

LINK DO PETYCJI

Dlaczego to takie ważne? Z biegiem lat, pamięć o lokalnych wydarzeniach i osobach się zaciera. Nie są one opisane na kartach podręczników do histori, które są przeznaczone dla uczniów. Tylko lokalne działania pozwalają na zachowanie tego wszystkiego dla potomnych. Choroszcz ma duże szczęście, ponieważ od lat w tym obszarze działają Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała oraz Portal Choroszcz Miniona. Nazewnictwo ulic to jedno z działań budujących lokalną pamięć.

Przemek Waczyński

Poniżej treść petycji:

„Przewodnicząca, Radne i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

Zwracamy się o ujęcie w najbliższych uchwałach dotyczących nazewnictwa ulic w Choroszczy imion i nazwisk artystów: Aleksandra Welsa, Aleksndra Ambrożewicza, Albina Waczyńskiego oraz Jana Reszecia, którzy byli związani z gminą Choroszcz. Z biegiem lat, pamięć o tych osobach się zaciera wśród mieszkańców Gminy Choroszcz. Ich nazwiska nie widnieją na kartach podręczników do historii sztuki, które nie są przeznaczone dla twórców działających lokalnie w małych miejscowościach takich jak Choroszcz. Dbanie o lokalną historię jest obowiązkiem samorządów i organizacji działających na rzecz upowszechniania loklanej historii.

Choroszcz się rozwija z roku na rok. Osiedla się tu wiele nowych mieszkańców oraz powstaje nowe ulice. Wśród patronów ulic są już osoby związane z Choroszczą, ale brakuje wśród nich choroszczańskich artystów i społeczników. Odegrali oni niezwykłą rolę w promowaniu Choroszczy, byli swoistymi ambasadorami miasta, nieraz w ich twórczości pojawiały się choroszczańskie motywy z krajobrazami i architekturą. Często twórczość ta wędrowała po całym świecie. Wiele z tych obrazów znajdowało lub wciąż znajduje się w domach wielu Choroszczan. To bardzo ważne by dbać o lokalną historię i pamięć o osobach, które tworzyły to miejsce.

Nazwanie ulic od nazwisk tych artystów może być początkiem wyznaczenia części Choroszczy, w której ulice miały by swoje nazwy od lokalnych artystów i społeczników, którzy już odeszli, a wciąż nie są upamiętnieni w należyty sposób. 

Poniżej sylwetki czterech artystów, których dotyczy ta petycja:

Aleksander Wels – urodził się w 1902 r. w Warszawie, studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1948 r. został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Do 1957 r. uczył w Liceum Technik Plastycznych w Białymstoku. Bohater kilkunastu wystaw indywidualnych oraz wielu zbiorowych, stały uczestnik plenerów białowieskich. Autor wielu realizacji sakralnych, m.in. projektów trzech ołtarzy do kościoła św. Rocha w Białymstoku, polichromii do kościołów w Chodorówce Nowej, Trzciannem, Bargłowie i Prostkach. Należał do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków Zachęta. Większość życia spędził w rodzinnych Dzikich koło Choroszczy. Wywarł duży wpływ na malarstwo Albina Waczyńskiego. Zmarł w 1976 r.

Aleksander Ambrożewicz – urodził się 16 lipca 1910 roku w Choroszczy, zmarł w 20 kwietnia 1999 roku również w Choroszczy i jest pochowany na choroszczańskim cmentarzu. Malował od roku 1928 przeważnie w stylu realistycznym. Tematyka jego obrazów zdominowana była przez pejzaż i przyrodę. Był też konserwatorem sztuki sakralnej. Warto nadmienić, że współpracował ze znanym białostockim artystą Aleksandrem Weisem. A. Ambrożewicz wielokrotnie uczestniczył w międzywojewódzkich przeglądach plastyki amatorskiej organizowanych przez WDK w Białymstoku i zawsze wracał z nagrodą lub wyróżnieniem. Jego prace były także eksponowane na ogólnopolskich przeglądach plastycznych w Szczecinie i Wrocławiu. Uzyskał także nagrodę na zbiorowej wystawie “Pejzaż Ziemi Białostockiej – 1980”.

Albin Waczyński – urodził się 01.06.1929 r. w Choroszczy, zmarł 09.02.2003 r. Lekarz pediatra, absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Ukończył również Wydział Architektury na POlitechnice Warszawskiej uzyskując tytuł specjalisty budowy zakładów słóżby zdrowia. Członek- założyciel Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz od 1980 r. Prezes i członek honorowy Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pieknych. Za swój dorobewk mmalarski i czynną działanośc na rzecz kultury został nagrodzony m.in. Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1972 r., w 1993 r. otrzymał złotą odznakę „Zasłużony Białostocczyźnie”. Zdobywał liczne nagrody na wystawach zbiorowych, plenerach oraz wyróżnienia w konkursach. Jego prace były wystawiane na wielu wystawach w kraju i za granicą, m. in. w Bułgarii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech. Narysował i namalował bardzo dużo starej architektury miasteczek oraz plenerów podlaskich. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje rodzinna Choroszcz

Jan Reszeć – urodził się w 1937 roku w Ruszczanach jako syn Stanisława i Anny Reszeć (zd. Zagórska), zmarł również w Ruszczanach i jest pochowany na choroszczańskim cmentarzu. W latach 60tych XX wieku ukończył filologię polską w studium nauczycielskim przy ulicy Świerkowej w Białymstoku i podjął pracę jako nauczyciel. Pan Jan uprawiał malarstwo olejne o bardzo charakterystycznej zimnej palecie barw i krótkich pociągnięciach pędzla. Wykonał wiele obrazów o tematyce sakralnej, scenki rodzajowe oraz pejzaże Choroszczy i okolic dla lokalnej ludności. W pamięci mieszkańców gminy Choroszcz pozostał jako bardzo oczytany, kulturalny i skromny człowiek, wybitny malarz. Zginął śmiercią tragiczną we własnym domu w Ruszczanach.”

graf. A. Waczyński

 

Dodaj komentarz