Choroszczanie pamiętają o Peowiakach

W sobotę 8 października odbyły się uroczystości związane z 106. rocznicą powstania w Choroszczy Lokalnej Komedy Polskiej Organizacji Wojskowej. Przy pamiątkowym głazie u zbiegu ulic Lipowej i Sienkiewicza w Choroszczy władze miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów lokalnych, potomkowie Peowiaków oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy złożyło znicze pamięci. Krótką refleksję historyczną wygłosił prezes TPCh Józef Waczyński.

„106 lat temu, 7 października 1917 roku w Choroszczy utworzono Komendę Lokalną Polskiej Organizacji Wojskowej. Członkowie tej konspiracyjnej organizacji (liczącej w szczytowym momencie ponad 60 osób) mieli swój udział w odzyskaniu niepodległości przez Choroszcz. Na przełomie 1918 i 1919 roku rozbrajali posterunki niemieckie w Choroszczy i okolicach (Baciuty, Zawady, Żółtki, Markowszczyzna), przejęli niemiecki tabor wojskowy pod Fastami, uczestniczyli też w szeregu akcji sabotażowych. Społeczeństwo Choroszcz pamięta o swoich bohaterach. W kościele parafialnym w Choroszczy znajduje się tablica (1983) upamiętniająca członków KL POW.W setną rocznice utworzenia KL POW (2017 r.) w ) odsłonięto i poświęcono okolicznościowy pomnik, upamiętniający miejsce utworzenia tej niepodległościowej organizacji.”

Józef Waczyński (tekst ze strony tpchoroszczy.pl)

Po uroczystościach Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy zaprosił zebranych na 160. rocznicę stracenia choroszczańskich Powstańców styczniowych. Odbędą się one 26 października. Szczegóły wkrótce.

Dodaj komentarz