Choroszcz uczciła rocznicę wybuchu Powtania Styczniowego

W dniach 20-21 stycznia w Choroszczy odbyły się obchody 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W ramach obchodów odbyły się uroczystości pod pomnikiem, prezentacja filmu w ramach kawiarni historycznej oraz dyskusja. W dniu 22 stycznia w Białymstoku miała miejsce promocja najnowszej książki Henryka Zdanowicza.

W tym roku główne obchody odbyły się 21 stycznia czyli w przed dzień rocznicy wybuchu powstania, które początek miało 22 stycznia 1863 roku. W Choroszczy pamięć powstańców uczcili mieszkańcy oraz politycy, którzy wzięli udział w niedzielnych obchodach. Tradycyjnie obchody rozpoczęły się Mszą świętą za Powstańców w choroszczańskim kościele. Następnie zebrani przejechali pod Mogiłę powstańczą by złożyć Hołd Ksaweremu Markowskiemu oraz innym powstańcom.

Następnym punktem obchodów były uroczystości w Miejscu Pamięci Narodowej zwanym Szubienicą. Tradycyjnie lokalni politycy i przybyłe delegacje złożyli wieńce i znicze pamięci. Odczytany został Apel Poległych oraz rozbrzmiał  Dzwon Wolności, w który uderzono 161. razy.Przy pomniku wartę pełnili żołnierze  1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego „Mścisława”  oraz  18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Po wydarzeniach wszyscy wzięli udział w „powstańczym ognisku”, przy którym mogli się posilić bigosem przygotowanym przez kuchnie przedszkolną oraz kiełbaskami z ogniska.

W sobotę 20 stycznia 2024 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury odbyła się kolejna Kawiarenka Historyczna, od samego początku organizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Choroszczy. Podczas tej styczniowej odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Śladami Powstania Styczniowego na Podlasiu” w reżyserii Lidii Trojanowskiej, po której zebrani mieli okazję spotkania reżyserki, z którą rozmowę poprowadził dr Przemysła Sianko z choroszczańskiego Centrum Kultury.

Poza choroszczańskimi obchodami osoby związane z Choroszczą  brały udział w obchodach w dniu 22 stycznia, które odbyły się w Białymstoku. Zorganizowała je Fundacja w Dobrym Tonie. W ramach wydarzenia w białostockim kinie Ton odbyły się projekcje filmów „Śladami Powstania Styczniowego na Podlasiu” oraz „Powstaniec 1863”. Pomiędzy filmami odbyła się promocja książki „Zarys dziejów Powstania Styczniowego między Surażem a Choroszczą” i spotkanie z autorem Henrykiem Zdanowiczem.

Kultywowanie pamięci o Powstaniu Styczniowym w Choroszczy trwa od wielu lat. Rozpoczęło się dzięki działaniom lokalnych miłośników historii. Dziś są to szerokie uroczystości, ścieżki tematyczne, szlaki turystyczne, pomniki i nazwa głównej ulicy.

„Początki upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku w Choroszczy, zwanego „Szubienicą”, nierozerwalnie łączą się z osobą Jana Adamskiego i sięgają 1984 roku. W tym miejscu, 11 kwietnia tegoż roku Jan Adamski wraz z ojcem Lucjanem postawili biały brzozowy krzyż. Symboliczna powstańcza mogiła została poświęcona cztery miesiące później, tj. 5 sierpnia przez ks. Piotra Bożyka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Choroszczy. Wkrótce, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, powstał Społeczny Komitet Upamiętnienia Powstania Styczniowego 1863 roku…”

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

Zdjęcie: od czytelnika

Dodaj komentarz