Choroszcz oszczędza na organizacjach pozarządowych – odpowiedź magistratu

Skutki oszczędności realizowanych przez gminę mocno odczują w tym roku organizacje pozarządowe. Na początku, podczas ogłoszenia corocznego konkursu na zadania z zakresu sportu, okazało się, że wkład własny organizacji wzrósł o 300% w stosunku do roku poprzedniego (z 5 do 20%). Nie inaczej było w konkursie z dziedziny kultury ogłoszonym w marcu. Następnie Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński ogłosił kolejny konkurs na zadania kulturalne, który jednocześnie unieważnił ten wcześniejszy. W aktualnym konkursie pula do podziału między organizacje jest o 17 tysięcy mniejsza. Mniej środków do podziału oraz zwiększenie wkładu własnego dla organizacji z wielkim prawdopodobieństwem będzie skutkować tym, że część organizacji nie otrzyma środków lub z braku własnych finansów w ogóle o nie nie wystąpi.

Nabór na realizację działań związanych z kulturą i sztuką trwa do 26 kwietnia 2023 roku. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj. Oferty oceni komisja, ale z godnie z uchwalonym przez Burmistrza Choroszczy regulaminem, to on ostatecznie zdecyduje komu zostaną przyznane dotacje.

Dlaczego Gmina Choroszcz postanowiła oszczędzać na organizacjach, które działają na terenie gminy Choroszcz? Zapytaliśmy o to mailowo. Dnia 31 marca przesłaliśmy na oficjalny mail urzędu oraz do rzeczniczki prasowej następujące pytania:

1. Czym jest spowodowane zwiększenie wkładu własnego obowiązującego w latach ubiegłych z poziomu 5% do aż 20% w konkursach na dotacje z zakresu sportu i kultury?
2. Czy zmiana ta była konsultowana z organizacjami pozarządowymi z gminy Choroszcz?
3. Czy nie wykluczy to części organizacji, które korzystały z dotacji do tej pory?

Po 20 dniach od zadania pytania dostaliśmy dość wymijającą odpowiedź, którą nam przysłała rzeczniczka burmistrza Choroszczy Urszula Glińska. W naszej ocenie konkretnie odpowiada tylko na pierwsze pytanie:

1. Czym jest spowodowane zwiększenie wkładu własnego obowiązującego w latach ubiegłych z poziomu 5% do aż 20% w konkursach na dotacje z zakresu sportu i kultury?

Trudna sytuacja ekonomiczna, z jaką od kilku lat borykamy się jako społeczeństwo. Powoduje ją, trawiąca krajową gospodarkę, panująca inflacja, wprowadzenie rozwiązań Polskiego Ładu – planu zakładającego odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, w istocie drenującego jednak budżety samorządów, w tym Gminy Choroszcz”

Poniżej publikujmy całą odpowiedź:

W nawiązaniu do Pana pytań przesłanych drogą elektroniczną w dn. 31.03.2023, informuję, iż zwiększenie wkładu własnego organizacji pozarządowych zamierzających ubiegać się o wsparcie Gminy Choroszcz we wskazanych obszarach z 5% do 20% odpowiada standardom wypracowanym przez lata na rynku rozmaitych podmiotów udzielających oraz pobierających wsparcie finansowe wobec własnej działalności statutowej. Nie bez znaczenia w przedmiotowym kontekście jest trudna sytuacja ekonomiczna, z jaką od kilku lat borykamy się jako społeczeństwo. Powoduje ją, trawiąca krajową gospodarkę, panująca inflacja, wprowadzenie rozwiązań Polskiego Ładu – planu zakładającego odbudowę polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, w istocie drenującego jednak budżety samorządów, w tym Gminy Choroszcz, co w skali roku wynosi nawet kilka milionów złotych. Czynniki te w oczywisty sposób powodują, iż samorząd szuka wsparcia i pewnych gwarancji ekonomicznych wśród podmiotów, z którymi współpracuje, także wśród takich, którym sam udziela wsparcia finansowego. W tym kontekście należy nadmienić również, iż dotacja czy wsparcie finansowe udzielana przez samorząd, w tym przez Gminę Choroszcz, na działalność organizacji społecznych, w tym organizacji pozarządowych, jak sama nazwa wskazuje: ma być wsparciem, a zatem powinna stanowić jedynie część (a nie 100%) finansowego zabezpieczenia spektrum aktywności danej organizacji.„

na fotografii skwer przy urzędzie zagospodatowany przez jedną z organizacji.

 

Dodaj komentarz