Cennik połowu ryb na Kominowym Bajorze

Zarządzeniem Burmistrza Choroszczy nr 388/2022 ustalono zasady oraz wysokości opłat za połów ryb w zbiornikach wodnych będących własnością Gminy Choroszcz – dotyczy to oczywiście „Kominowego Bajora”. 

Amatorski połów ryb w zbiornikach wodnych będących własnością Gminy Choroszcz może odbywać się tylko w okresie od 1 stycznia do 31 października, w czasie: od jednej godziny przed wschodem słońca – do jednej godziny po zachodzie słońca wyłącznie metodami: z gruntu, spinningową, żywcową oraz spławikową z brzegu zbiornika, maksymalnie dwoma wędkami na osobę uprawnioną, bez względu na metodę wędkowania. Amatorski połów ryb może uprawiać jedynie osoba posiadająca zezwolenie wydane przez Burmistrza Choroszczy.

Ceny wyglądają następująco:

1) za cały sezon, tj. od 1 stycznia do 31 października – 150 zł;
2) jednodniowe – 10 zł;
3) dziesięciodniowe – 40 zł.

Zwalnia się z opłat osoby do lat 14 – w przypadku połowu z osobą do tego uprawnioną, a także członków Koła PZW „Amur” w Choroszczy – na podstawie ważnej legitymacji członkowskiej. Stawki opłat, o których mowa w ust. 2 obniża się o 50% dla emerytów i rencistów.

Dla ryb karpiowatych (tj. lin, amur, karp) ustala się dzienny limit połowu w ilości 2 szt. Wymiar ochronny poszczególnych gatunków ryb wynosi: karp – 40 cm, amur – 40 cm, lin – 30 cm.

Opłaty należy wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Choroszczy w godzinach otwarcia instytucji lub w formie wpłaty na rachunek bankowy prowadzony w: PKO Bank Polski SA o numerze 31 1020 1332 0000 1402 0944 1033, wskazując odbiorcę: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz. Wpłata na rachunek powinna zawierać: imię i nazwisko wędkarza, serię oraz numer karty wędkarskiej oraz okres wędkowania (np. sezon 2022, 10 dni od dnia… do …, na dzień 13.06.2023r.)

Dodaj komentarz