BiKeRy wróciły po zimowej przerwie

Od 1 kwietnia w Choroszczy można korzystać z BiKeRów. BiKeR to nazwa Białostockiej Komunikacji Rowerowej – sieci umożliwiającej korzystanie z publicznych rowerów. Jej stacje znajdują się również w Choroszczy na Rynku 11 Listopada oraz pl. dr. Zygmunta Brodowicza. System BiKeR składa się z 58 stacji rowerowych (w tym 54 stacje w Białymstoku, po dwie w … Dowiedz się więcej

Nowe perspektywy i szerokie horyzonty

Z dniem 31 marca oficjalnie skończyła się moja współpraca z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, choć fizycznie nie ma mnie tam już od grudnia zeszłego roku. Pracowałem w tej instytucji przez 7 lat: na kilku stanowiskach i odpowiadałem za wiele rzeczy. Byłem zastępcą dyrektora, następnie pełniłem jego obowiązki przez większość 2021 roku. Wiele … Dowiedz się więcej

Przekaż 1% podatku na choroszczańską piłkę nożną

Okres rozliczeń podatkowych trwa w najlepsze (rozliczać się można do 2 maja), z roku na rok coraz więcej osób przeznacza 1 procent podatku na cele społeczne. Możesz w tej sposób także wspomóc naszą lokalną społeczność sportową. Dwa choroszczańskie kluby piłkarskie: Narew Choroszcz i Lambada Choroszcz po raz kolejny we współpracy z Fundacją Studencką Młodzi-Młodym biorą … Dowiedz się więcej

Gminne kluby sportowe z dotacjami

Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą „Promowanie trzeźwego stylu życia w Gminie Choroszcz poprzez działania z zakresu piłki nożnej” ogłoszony przez Gminę Choroszcz. Swoje oferty złożyły trzy choroszczańskie stowarzyszenia sportowe: Miejsko-Gminny Klub Sportowy Narew Choroszcz, Stowarzyszenie Lambada Choroszcz oraz Stowarzyszenie … Dowiedz się więcej

Gmina przyzna stypendia sportowe

Burmistrz Choroszczy zarządzeniem 338/2022 powołał komisję, która dokona analizy formalno-merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego. W komisji znaleźli się przedstawiciele Rady Miejskiej w Choroszczy: Jacek Dąbrowski i Adam Kamieński, oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Choroszczy Izabela Oniszczuk. Czekamy na informację, który z gminnych sportowców otrzyma stypendium sportowe – oczywiście na łamach naszego portalu poinformujemy … Dowiedz się więcej