Burmistrz Choroszczy w Szkole Liderów Politycznych

W piątek 20 maja 2022 ogłoszono wyniki osób przyjętych do Szkoły Liderów Politycznych. Wśród osób przyjętych znalazł się Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy. Weźmie on udział w szeregu szkoleń i spotkań z ludźmi polityki i trenerami. Szkoła Liderów Politycznych to jeden z Programów Szkoły Liderów.

Czym jest Szkoła Liderów? Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Udziela wsparcia liderom i liderkom różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych. Wśród jej absolwentów jest wiele wartościowych osób, które pracują na rzecz pozytywnej zmiany w swoim otoczeniu.

W Ramach Szkoły Liderów jest kilka rodzajów szkoleń przeznaczonych dla różnych osób. Są to między innymi:

Szkoła Liderów Politycznych przeznaczona dla osób aktualnie znajdujących się lub chcących zacząć swoją przygodę polityczną. Przygotowuje swoich uczestników do startu w wyborach na różnych szczeblach. Pozwala na konfrontacje z osobami o innych poglądach. Ma na celu uczyć kultury dyskusji w szacunku. Aktualna edycja to ponad tygodniowy blok szkoleniowy na przełomie czerwca i lipca oraz dwa spotkania on-linie jesienią. Wśród absolwentów są politycy prawicy, centrowi i lewicowi.

Jak możemy przeczytać w regulaminie: „Udział w Programie jest odpłatny. Łączny koszt udziału uczestnika w Programie wynosi min. 4.500,00 zł. Uczestnik Programu pokrywa część tych kosztów, wnosząc jednorazową opłatę w wysokości 1800,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset) brutto. Pozostałe koszty udziału uczestnika w Programie pokrywa Fundacja Szkoła Liderów ze środków Programu „30.Szkoła Liderów Politycznych””.

Szkoła Liderów Miast jest to program rozwojowy dla liderów i liderek miejskich. Odbywa się na terenie danego miasta i opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście leży w wielu rękach. Prowadzi do wzmocnienia środowiska lokalnych liderów, sieciowania sektorów, budowania relacji z władzą lokalną obecną i przyszłą. Ma on stanowić odpowiedź na wyzwania stające obecnie przed miastami. Ma zmobilizować liderów do brania odpowiedzialności za swoje miasto.

– Wschód Liderów projekt dotyczy wsparcia liderów z województw Świętokrzyskiego i Podlaskiego. Jego celem jest wzmocnienie organizacji i ruchów społecznych. W ramach projektu odbyła się Szkoła Trenerów Przywództwa oraz Szkoła Przywództwa mająca wzmocnić liderów biorących udział w programie.

Liderzy PAFW jest innowacyjnym i kompleksowym programem rozwojowym dla liderów społeczeństwa obywatelskiego. Trwa on 12 miesięcy, podczas których uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskiego. Po zakończeniu programu pozostają ze wsparciem w ramach programu „Alumni” stworzonego dla absolwentów. Pozwala on na sieciowanie się osób działających na rzecz własnych środowisk i pozytywnej zmiany w nich z terenu całej Polski. Program Liderzy PAFW to wzmocnienie osób, które działają i chcą zmieniać swoje otoczenie na lepsze.

Szkoła liderów to Wartości, które powinny być obecne w działaniu jej absolwentów. Szkoła Liderów upowszechnia model przywództwa opartego na:
– odpowiedzialności
– budowaniu zaufania i współpracy
– tworzeniu wizji odpowiadających na aktualne problemy w Polsce i na świecie
– odwadze i skuteczności we wprowadzaniu zmian
– poszanowaniu demokracji

Po zakończeniu udziału w Szkole Liderów Politycznych Burmistrza Choroszczy nasze miasto będzie miało dwóch absolwentów elitarnej Szkoły Liderów. Wśród absolwentów Szkoły Liderów znajduje się były dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszcz Przemysław Waczyński. Ukończył on dwa programy tej szkoły: 12 miesięczny program Liderzy PAFW oraz Szkołę Trenerów Przywództwa (Wschód Liderów). Przyjął on zaproszenie do tworzenia naszego społecznego portalu Horyzonty Choroszczy.

Burmistrzowi gratulujemy przyjęcia do programu i życzymy działania zgodnie z misją i wartościami Szkoły Liderów.

na podstawie materiałów ze szkola-liderow.pl

1 komentarz do “Burmistrz Choroszczy w Szkole Liderów Politycznych”

Dodaj komentarz