Burmistrz Choroszczy ogłosił żałobę na terenie Gminy Choroszcz

Burmistrz Choroszczy zarządzeniem nr 466/2023 z dnia 28 lutego 2023 ogłosił żałobę na terenie Gminy Choroszcz. 

Pełna treść zarządzenia

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zarządzam, co następuje:

 §1. 
W związku z tragiczną śmiercią w dniu 26 lutego 2023 roku dzieci: Stefana, Weroniki i Antoniego Zaorskich – mieszkańców Choroszczy, ogłaszam na terenie Gminy Choroszcz żałobę w dniach 1-3 marca 2023 roku.

§2. 
Na znak żałoby odwołuję wszelkie wydarzenia rozrywkowe organizowane przez Gminę Choroszcz oraz jej jednostki podległe.

§3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu poinformowało na swojej stronie Facebook, że piątkowe spotkanie „Artyści Starego Kina” odbędzie się bez zmian. Podczas spotkania mającego formę panelu dyskusyjnego zebrani uczczą u minutą ciszy pamięć ofiar niedzielnego pożaru.

źródło (BIP UM Choroszcz, FB M_GCKiS w Choroszczy)

 

Dodaj komentarz