Budżet Obywatelski z projektami miękkimi – podpisz petycję

Trwają konsultacje projektu uchwały o Budżecie Obywatelskim 2025. Jak w latach ubiegłych założono, że do realizacji będą przyjmowane wyłącznie projekty inwestycyjne. W projekcie nie przywiduje się do realizacji projektów miękkich jak ma to miejsce w innych miastach . W ich ramach mieszkańcy zgłaszają między innymi takie działania jak: dodatkowa opieka psychologiczna dla dzieci, szkolenia i warsztaty, zajęcia edukacyjne i sportowe czy festyny i pikniki sąsiedzkie. Rada Miejska może taką możliwość wprowadzić również w Choroszczy. W tym celu są zbierane podpisy pod petycją online, które zostanie przekazana Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Petycje można podpisać online TUTAJ.

Zachęcamy do podpisania.

Treść petycji:

O rozszerzenie Budżetu Obywatelskiego miasta Choroszcz na 2025 rok o projekty miękkie

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Jan Cymbalisty oraz Radne i Radni Rady Miejskiej w Choroszczy

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie Budżetu Obywatelskiego 2025 miasta Choroszcz o projekty miękkie. Uważamy, że takie działanie przyniesie znaczące korzyści dla choroszczańskiej społeczności, zarówno w wymiarze społecznym, jak i kulturalnym. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy pojawił się projekt w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok, w którym przewiduje się możliwość realizacji wyłącznie projektów inwestycyjnych.

Projekty miękkie, obejmujące różnorodne działania edukacyjne, kulturalne, społeczne czy rekreacyjne, są równie ważne jak projekty inwestycyjne. W innych miastach w ramach projektów miękkich są organizowane między innymi: dodatkowa opieka psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci, warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie, festyny sąsiedzkie, zakup księgozbioru do bibliotek, zajęcia artystyczne i sportowe dla dzieci i dorosłych, kampanie promocyjne miasta, badania i spotkania historyczne, szkolenia z bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Projekty miękkie przyczyniają się do:

1. Wzmacniania więzi społecznych: projekty miękkie, takie jak warsztaty, spotkania tematyczne, festiwale czy zajęcia sportowe i artystyczne, przyczyniają się do integracji mieszkańców, wzmacniając poczucie wspólnoty i lokalnej tożsamości. Dają one możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych znajomości, co sprzyja budowaniu silnych więzi społecznych.

2. Rozwoju kompetencji i edukacji: działania edukacyjne, takie jak kursy, szkolenia, warsztaty czy programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyniają się do podnoszenia kompetencji mieszkańców. Mogą one obejmować szeroki zakres tematów, od nauki języków obcych, przez zajęcia artystyczne, aż po kursy zawodowe.

3. Promowania aktywnego stylu życia: projekty miękkie związane ze sportem i rekreacją zachęcają do aktywności fizycznej, co ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Organizacja zajęć sportowych, turniejów, czy programów rekreacyjnych sprzyja aktywizacji różnych grup wiekowych i przeciwdziała problemom zdrowotnym.

4. Wzbogacenie życia kulturalnego: organizowanie wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne czy festiwale, wzbogaca ofertę kulturalną gminy. Tego rodzaju inicjatywy nie tylko podnoszą jakość życia mieszkańców, ale także przyciągają turystów, promując gminę na zewnątrz.

5. Wspieranie inicjatyw lokalnych: Projekty miękkie często angażują lokalnych przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i wolontariuszy, co sprzyja rozwojowi lokalnych inicjatyw i przedsiębiorczości. Dzięki temu wzmacniana jest gospodarka lokalna, a mieszkańcy mają większy wpływ na kształtowanie swojego otoczenia.

Wzorem innych miast wprowadzenie możliwości zgłaszania projektów miękkich do Budżetu Obywatelskiego pozwoli na bardziej kompleksowe i zrównoważone podejście do rozwoju gminy Choroszcz. Wierzymy, że takie działania przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców, integracji społecznej oraz rozwoju kultury i edukacji.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji i uwzględnienie propozycji rozszerzenia Budżetu Obywatelskiego 2025 o projekty miękkie. Jesteśmy przekonani, że da to szansę na lepsze warunki do życia i rozwoju w Gminie Choroszcz.”

graf. pixabay.com

Dodaj komentarz