Budżet Obywatelski 2024 – zgłoś uwagi! Trwają konsultacje.

Do 5 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2024. W ramach jego mieszkańcy zadecydują na jakie zadania inwestycyjne zostaną przeznaczone środki. Jak ma wyglądać proces zgłaszania i wyboru inicjatyw najbliższego Budżetu Obywatelskiego decyduje uchwała, do której zbierane są uwagi.

Budżet Obywatelski to wydzielona z budżetu gminy część środków, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy. Mogą oni zgłaszać swoje pomysły. Spośród zgłoszonych projektów wybierane są te, które mają największą liczbę zwolenników. W ramach Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy remontowano pomieszczenia w Centrum Kultury, doposażano strażaków, rewitalizowano teren przy Kominowym Bajorze, rozbudowywano Stadion Miejski czy sadzono drzewa.

W Uchwale zapisano wysokość Budżetu Obywatelskiego 2024. Jest to kwota 200 000 zł, co oznacza że pozostaje bez zmian w stosunku od roku obecnego. Zachęcamy do udziału w tej formie decydowania o naszej gminie.

ZGŁOŚ UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

Osoby, które chcą zgłosić uwagi prosimy o przysyłanie ich na naszego maila redakcja@horyzontychoroszczy.pl w temacie wpisując „Uwagi BO”. Złożymy je w Waszym imieniu. Czekamy na nie do soboty 4 czerwca.

Aktualnie Burmistrz Choroszczy nie będzie brał pod uwagę głosu indywidualnych mieszkańców, którzy mają ograniczoną możliwość zabierania głosu w sprawie Budżetu. Do konsultacji zaproszono jedynie organizacje pozarządowe działające na terenie gminny Choroszcz. Jak wiadomo wiele z nich jest mniej lub mocniej zależna od magistratu poprzez dotacje, wykorzystywane pomieszczenia czy korzystanie ze współpracy z jednostkami gminnymi. Może to wpływać na bierność tych grup w konsultacjach. 

Na zmiany w projekcie uchwały mogą wpłynąć też Radni Radny Miejskiej. Jeżeli macie jakieś pomysły lub uwagi możecie je zgłosić Radnym z waszego okręgu, którzy powinni działać w Waszym interesie jako reprezentanci społeczeństwa.

Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępne są tutaj

Zapraszamy do posłuchania krótkiego (11 minut) wykładu Pawła Głogowskiego o Budżecie Obywatelskim.

Dodaj komentarz