Budżet Obywatelski 2024 – poznaj projekty!

Mieszkańcy wybiorą dwa spośród trzech projektów, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Głosowanie potrwa od 2 do 13 października 2023 roku, a wybrane inwestycje zostaną zrealizowane w 2024 roku. W tym roku wpłynęły tylko trzy projekty:

Projekt nr 1

Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa – sprzęt dla OSP Choroszcz.

Projekt nr 2

Szatnia sportowa i bramki dla najmłodszych.

Projekt nr 3

Artyści na scenę czyli jak uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr – część I.

Każdy z powyższych projektów jest wyceniony na 100 tysięcy złotych. Dotychczas z budżetu obywatelskiego w Choroszczy zrealizowano między innymi remonty przy kominowym bajorze, zakupiono sprzęt strażakom, zbudowano szatnie dla Klubu Narew Choroszcz, zaadaptowano pomieszczenie w ośrodku kultury na studio muzyczne, stworzono harcówkę lub posadzono drzewa. Z roku na rok coraz mniej projektów jest zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.  Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Opisy projektów:

Projekt nr 1

Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa – sprzęt dla OSP Choroszcz

W ramach projektu planuje się zakup sprzętu z zakresu wyposażenia ochronnego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ratowników, umundurowania ochronnego, oraz sprzętu ratownictwa techniczno – drogowego
i ratownictwa gaśniczego.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest doposażenie ratowników OSP Choroszcz w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy poprzez podniesienie poziomu ochrony strażaków – ratowników działających w ramach OSP w Choroszczy. Strażacy ochotnicy narażeni są na największe niebezpieczeństwo, ponieważ jako pierwsi docierają z pomocą do miejsca zdarzenia. Im większy
i nowocześniejszy poziom ochrony strażaków tym większe możliwości w niesieniu pomocy mieszkańcom naszego miasta. Wyposażenie zakupione w ramach projektu w znaczący sposób wpłynie na poprawę potencjału ratowniczego strażaków w czasie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych nie tylko w czasie pożarów ale również w czasie innych zdarzeń.

SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.

Projekt nr 2

Szatnia sportowa i bramki dla najmłodszych

W ramach projektu planuje się zakup kontenerowej szatni sportowej na potrzeby zawodniczek drużyn dziecięco – młodzieżowych Lambada Girls Choroszcz. Lokalizacja inwestycji: Stadion Miejski w Choroszczy lub teren przy „Orliku”. Wymiary kontenera ok. 5×6 metrów jako jedno duże pomieszczenie z toaletą i umywalką, ewentualnie wydzielonym zamykanym pomieszczeniem na sprzęt sportowy. W ramach projektu planuje się również zakup dwóch kompletów (4szt.) bramek dla najmłodszych zawodników/zawodniczek które grają w kategorii żaki/żaczki (wymiary bramek 3,0×1,55 m)

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU

Od 2019 roku kiedy istnieje Akademia Piłkarska dla dziewcząt „Lambada Girls” drużyna nie ma swojego miejsca gdzie dziewczęta mogłyby się przebierać, gdzie można przyjmować drużyny gości oraz gdzie można zrobić np. spotkanie z rodzicami. Dzięki zakupowi kontenerowych szatni takie miejsce się pojawi. Dziewczęta odnoszą sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Fajnie aby miały swoje miejsce gdzie będą się czuły jak u siebie. Zakupione bramki mogłyby być wykorzystane także przez inne grupy dziecięce. Dzięki dwóm kompletom komfortowe będzie rozgranie całego turnieju na dwóch boiskach.

SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.

Projekt nr 3

Artyści na scenę czyli jak uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr – część I.

Projekt będzie obejmował kilka etapów. I etap – zakup sceny-podestu do budynku szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 26a wraz ze schodami i osłonami oraz częściowe nagłośnienie miejsca w którym podest będzie ustawiony (aula na I piętrze szkoły) wraz z montażem. II etap – zakup i montaż pozostałych elementów nagłośnienia.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt jest realizacją pomysłu który powstał podczas przygotowań do wielu uroczystości szkolnych, imprez edukacyjnych i kulturalnych na terenie placówki. W szkole uczy się duża grupa uczniów uzdolnionych muzycznie, tanecznie i artystycznie. Chętnie biorą udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych, duża ich liczba zgłasza się do proponowanych przez nauczycieli działań sceniczno-teatralnych. Nauczyciele przygotowujący zespołowo uczniów do występów na scenie działają w sposób rzetelny, potrafią zmobilizować uczniów do prezentacji swoich możliwości talentów. W placówce utworzona została grupa chóru. Każdego roku w zajęciach chóru bierze udział ok. 25-30 uczniów. Nauczyciel muzyki ma bardzo pozytywny wpływ na młodzież, potrafi zachęcić uczniów do udziału w występach chóru, dostrzega talenty muzyczne swoich podopiecznych, wspiera ich i angażuje do samorealizacji uzdolnień. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty i poszerzać umiejętności artystyczne. Szkoła zyska możliwość profesjonalnego kształtowania u uczniów umiejętności występów publicznych, co jest konieczne, a wynika z obserwacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Efekty przyszłej pracy z uczniami na scenie wpłyną na rozwój samej placówki i promocję szkoły w środowisku.

SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.

Dodaj komentarz