Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego w Żółtkach – w urzędzie czekają na uwagi

Jest już zgromadzony materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego na dz. nr geod. 987, 988, 989, 990 obręb Żółtki, gmina Choroszcz, powiat białostocki, województwo podlaskie”.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło 17 maja 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Zapoznać się z dokumentami oraz wnosić uwagi można przez 7 dni od zawiadomienia stron. Można to zrobić w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

fot. poglądowe

KLS-III.6220.3.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 17 maja 2022 r.

Dodaj komentarz