Budowa stacji paliw – w urzędzie czekają na uwagi

Jest już zgromadzony materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Choroszczy na terenie dz. nr geod. 1639, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz”. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło 22 kwietnia 2022 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choroszcz. Zapoznać się z dokumentami oraz wnosić uwagi można do 29 kwietnia 2022 roku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30). Przypominamy że planowana lokalizacja nowej stacji znajduje się niedaleko zbiegu ulic Podleśnej i Warszawskiej (Nowosiółki). Poniżej publikujemy Obwieszczenie.

KLS-III.6220.4.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 22.04.2022 r. źródło Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz