Bezpłatny Internet Wi-Fi w Choroszczy

W Choroszczy zainstalowano 10 punktów, tzw. hot-spotów, które umożliwiają bezpłatnie korzystanie z internetu. Punkty dostępowe znajdują się w siedzibach instytucji oraz na terenie otwartym na „świeżym powietrzu”. Instalacja systemu hot-spotów w Choroszczy kosztowała 15 tys. euro i w 100% została wsparta z programu Komisji Europejskiej WIFI4EU.

Lista miejsc z dostępem do internetu na „świeżym powietrzu”:

– Rynek 11 Listopada (2 punkty)
–  „Kominowe Bajoro”
– pl. dr. Z. Brodowicza
– bulwary przy ul. H. Sienkiewicza

Lista miejsc z dostępem do internetu w instytucjach:

– Urząd Miejski w Choroszczy
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy
–  Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (aula, biblioteka, biuro)

fot. Urząd Miejski w Choroszczy
Źródło: www.choroszcz.pl

Dodaj komentarz