Gmina Choroszcz sprzedaje autobus. Oferty można składać do 4 kwietnia

W dniu 4 kwietnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (sala numer 10) odbędzie się rozstrzygnięcie pisemnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży autobusu AUTOSAN H-9-21.41S. To już drugi przetarg. Cena wywoławcza to 25000 brutto. Oferty należy złożyć do dnia 4 kwietnia do godziny 9:45 w biurze podawczym lub na adres e-mail urząd@choroszcz.pl. … Dowiedz się więcej

Pamięć o choroszczańskich Żydach zostanie utrwalona

W dniu 2 listopada 1942 roku do obozu zagłady w Treblince zostali wywiezieni choroszczanie narodowości żydowskiej. Zdarzenie to obywało się w ramach akcji likwidacji tzw. małych gett, którą przeprowadzały niemieckie formacje okupacyjne. Liczbę wywiezionych żydów szacuje się na około 500 osób, co stanowi 15% ludności ówczesnej Choroszczy. W tym roku przypada 80. rocznica tego wydarzenia. … Dowiedz się więcej

Szlak Powstańców Styczniowych w gminie Choroszcz?

Na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy Wiceprzewodniczący Jan Czarniecki podczas wolnych wniosków wystosował prośbę o zmianę nazwy szlaku turystycznego między Starosielcami, Izbiszczami i Kruszewem. Szlak po zmianie miałby nosić nazwę Powstańców Styczniowych. Zgłaszający oznajmił że wnioskuje o to na prośbę mieszkańców miasta i gminy Choroszcz. W prośbie nie padła aktualna nazwa szlaku, któremu miano … Dowiedz się więcej

Zdjęcia Choroszczy z czasów II wojny światowej poszukiwane

W tym roku przypada 80. rocznica wywózki choroszczańskich Żydów do obozu zagłady w Treblince. W związku z tym planowane jest szereg działań. Jednym z nich jest wystawa plenerowa „Choroszcz w latach 1939-1944”, która zostanie otwarta w sierpniu 2022 roku. Jeżeli posiadają państwo zdjęcia Choroszczy z okresu II wojny światowej oraz choroszczan z obozów i prac … Dowiedz się więcej

Do Śliwna po płody rolne i rękodzieło

Podczas XXXII Sesji Rady miejskiej, która odbyła się 25 marca 2022 przyjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Mieszkańcy gminy Choroszcz w każdy piątek i sobotę będą mogli nabyć produkty rolne, spożywcze oraz rękodzielnicze wykonane w … Dowiedz się więcej