Kompetencje gminy

W Polsce samorząd podzielony jest na samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Ustawą regulującą kwestie dotyczące samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, samorządu powiatowego – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, samorządu wojewódzkiego – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Są … Dowiedz się więcej

Samorząd terytorialny

Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy cykl artykułów związanych z samorządem i jego organizacją. W niniejszym artykule poruszymy kwestię, czym jest samorząd i jaka jest jego struktura. Samorząd terytorialny jest formą organizowania się lokalnej społeczności. Jest to również najistotniejsza forma samorządności, polegająca na otrzymaniu przez mieszkańców prawa do samodzielnego rozwiązywania określonych spraw lokalnych. We współczesnych państwach demokratycznych samorząd … Dowiedz się więcej

Czym tak właściwie jest ,,samorząd”?

W ramach zbliżających się Wyborów Samorządowych, rozpoczynamy cykl artykułów z wykładnią przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Następujące po sobie artykuły mają na celu przedstawienie Państwu, jak funkcjonuje samorząd gminny. Będą one obejmować tematy, dotyczące m.in.: czym jest samorząd, jakie jest pojęcie gminy, jaki jest ustrój gminy, zakres działań oraz … Dowiedz się więcej