Angielski dla dorosłych w Choroszczy

W przyszły czwartek 6 października o godzinie 17:00 odbędą się zajęcia pokazowe Metodą „Direct English” specjalnie dedykowaną dla kursantów dorosłych. Zajęcia poprowadzi nasz native speaker Mark.

Metoda Direct English to sposób nauki języka oparty przede wszystkim na mówieniu i słuchaniu. Opracowano go tak, by dzięki wielokrotnym powtórzeniom słuchacz utrwalił słownictwo i struktury gramatyczne. Nauka prowadzona jest w formie dynamicznych pytań i odpowiedzi, co wymaga od ucznia dużej koncentracji. Efekt? O wiele szybsze rezultaty nauki, niż ma to miejsce w przypadku metod konwencjonalnych. Metodą Direct będziesz mówił przez 90% lekcji!

Metoda Bezpośrednia Direct uczy praktycznego wykorzystania języka, bez tracenia czasu na wielogodzinne przygotowania do testów, znane wszystkim ze zwykłych szkół. Ucząc się języka metodą bezpośrednią, wszystko to, co najważniejsze, zapamiętasz już w trakcie lekcji. 

Justyna Kropiewnicka
Ready Steady English

Dodaj komentarz