563. Urodziny Parafii w Choroszczy – uroczystości już w sobotę

W sobotę 22 października 2022 roku, w dzień wspomnienia Świętego Jana Pawła II Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy będzie świętować swoje 563. urodziny.

Obchody rozpoczną się Mszą Świętą dziękczynną o godzinie 18:00. Podczas mszy kazanie wygłosi parafianin, pochodzący z Żółtek ksiądz Robert Matys.

Po nabożeństwie odbędzie się plenerowa procesja różańcowa. Podczas niej tajemnice poprowadzą związki i organizacje działające w choroszczańskiej parafii. Będą to między innymi Rada Parafialna, Koła Żywego Różańca oraz Animatorzy Ruchu Światło Życia.

Choroszczańska parafia jest jedną z najstarszych w naszym regionie. Poniżej przedstawiamy skróconą jej historię pochodzącą ze strony internetowej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy.

„Pierwsze wzmianki o istniejącej w Choroszczy parafii rzymskokatolickiej z drewnianym kościołem pochodzą z 22 października 1459 roku. W roku 1507 król Zygmunt Stary nadaje Choroszczy prawa miejskie. Trzy lata później Aleksander Chodkiewicz marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego przekazuje miasteczko Choroszcz wraz z kościołem bazylianom z Supraśla, jednak po pewnym czasie je odbiera w zamian za trzy wsie: Choprostków, Klewin i Baciuty.

W 1654 roku wojewoda trocki, Mikołaj Stefan Pac, herbu Gozdawa funduje w Choroszczy drewniany klasztor, przy kościele zbudowanym przez jego rodziców Stefana i Marcjannę Paców i powierza prowadzenie parafii ojcom dominikanom. Rozpoczyna się wówczas wszechstronny rozwój parafii. Powstaje słynne na one czasy sanktuarium Matki Bożej oraz szkoła, której absolwenci mogli kontynuować naukę w Akademii Krakowskiej.

W roku 1669 Mikołaj Stefan Pac otrzymawszy zwolnienie od przysięgi małżeńskiej z Teodorą, córką Adama Tryzny, poświęcił się stanowi duchownemu. Prezentę na biskupstwo wileńskie otrzymał w roku 1671 od króla Mikołaja Korybuta Wiśniowieckiego, 9 września tego roku wybrany został na ten urząd przez Kapitułę Katedralną Wileńską; dopiero wówczas przyjął święcenia kapłańskie (1673). Po złożeniu ślubów zakonnych przez żonę otrzymał papieską bullę prekonizacyjną na biskupstwo wileńskie 25 maja 1682. Jednak pomimo sakry biskupiej bardzo często przebywa w Choroszczy, wznosząc tu letnią rezydencję z pięknym ogrodem. W roku 1673 sprowadza osobiście z Rzymu do tutejszej świątyni starożytne relikwie świętych męczenników: Wita, Aleksandry, Walerii i Wiktorii. Niestety wielka pożoga roku 1683 niszczy miasteczko i kościół, który po odbudowaniu ulega pożarowi po raz drugi w 1707 roku.

W 1756 roku Jan Klemens Branicki, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski, na prośbę dominikanów buduje murowany klasztor i kościół konsekrowany w 1770 roku. Kościół ten był budowlą jednonawową o sklepieniu kolebkowym, w zakrystii i kruchcie zachodniej miał sklepienie krzyżowe, z wieżą kwadratową od frontu. Wnętrze świątyni i refektarz klasztorny były bogato zdobione i utrzymane w stylu rokokowym.

W roku 1780 pojawia się wzmianka o istniejącym w Choroszczy unikalnym relikwiarzu trumiennym św. Kandyda, którego szczątki zostały wydobyte z katakumb Santa Agnese w Rzymie w roku 1765. być może ojcowie dominikanie sprowadzili relikwie, by szerzyć kult świętego, który był znany ze swojej nieugiętej postawy w obronie ideałów. Postawa taka była szczególnie cenna w sytuacji, gdy nad Polską zawisło widmo rozbiorów.

W 1832 roku dominikanie zostali przez rząd carski wysiedleni do Różanegostoku, a parafia przeszła pod zarząd księży diecezjalnych. W 1915 roku podczas działań wojennych kościół został uszkodzony. W czasie odbudowy poszerzono świątynię, dobudowując dwie boczne nawy, co w zasadniczy sposób zmieniło całą bryłę. Niefortunnie w roku 1938 z nieustalonych przyczyn spłonęło prawie całe wnętrze kościoła i dach. W roku 1944 wojska niemieckie wysadziły wieżę, która zniszczyła sklepienie świątyni. W latach 1945 – 1947 kościół odbudowano. Na wieży zainstalowano 4 dzwony o imionach: Jan, Franciszek, Dominik i Stanisław.

Od czasów dominikańskich obchodzone były odpusty: św. Jana Chrzciciela, Matki Bożej Anielskiej, św. Dominika, Matki Bożej Różańcowej, św. Szczepana i św. Kandyda”

źródło: http://www.choroszcz.bialystok.opoka.org.pl

na podst. mat. p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy

Dodaj komentarz