Raport o stanie gminy już dostępny dla mieszkańców

W poniedziałek 27 maja na dzień przed sesją Rady Miejskiej, podczas której Radni i Radne zdecydują czy udzielić absolutorium Burmistrzowi Choroszczy do publicznej wiadomości podano Raport o stanie Gminy Choroszcz za 2023 rok. To właśnie po debacie nad tym dokumentem będzie głosowanie na udzielenie wotum zaufania. Sam raport to krótki 20 stronicowy dokument o bardzo … Dowiedz się więcej