Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – Choroszcz i Kruszewo. Trwają konsultacje

Do 17 czerwca wszystkie zainteresowane osoby mogą składać uwagi do Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz. Odbędą się również dwa spotkania otwarte dla mieszkańców. Pierwsze w Choroszczy 22 maja 2024 roku od 16:00 do 18:00 w remizie przy ul. Dominikańskiej 2. Drugie w Kruszewie 23 maja 2024 roku od 10:00 … Dowiedz się więcej

Pracownik do Wydziału Finansowego poszukiwany!

Urząd Miejski w Choroszczy szuka ludzi do pracy. W urzędzie czeka etat w Wydziale Finansowym na stanowisku podinspektora w wymiarze całego etatu. Osoby chcące ubiegać się o stanowisku muszą złożyć dokument do godziny 12.00 dnia 27 maja 2024 roku. Poniżej publikujemy treść ogłoszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy: Stanowisko Podinspektor w Wydziale … Dowiedz się więcej