LV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W piątek 26 kwietnia 2024 roku na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 12:00. Posiedzenie odbywa się w „starym” składzie Rady Miejskiej, to znaczy wybranym w wyborach w 2018 roku. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad sesji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie … Dowiedz się więcej

Konsultacje społeczne: stawki za zajęcia pasa drogowego oraz gospodarki nieruchomościami należącymi do gminy.

Od 18 do 24 kwietnia 2024 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz. Uwagi można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. … Dowiedz się więcej