Poznaj Radnego… kolejne 5 pytań do… Radny Andrzej Kościuczyk

Minął już ponad rok, odkąd zaprosiliśmy Radne i Radnych do przedstawienia się mieszkańcom i mieszkankom naszej gminy. Zadaliśmy im 5 prostych pytań, na które mogli odpowiedzieć na łamach naszego portalu. Mimo, iż z 15 Radnych odpowiedziało nam tylko 3 wiemy (ze statystyk odwiedzin), że cykl cieszył się dużym zainteresowaniem, większym niż większość naszych publikacji. W … Dowiedz się więcej

Spotkanie z „Gońcem Kresowym”

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie pt. Dziedzictwo Podlasia w piśmie „Goniec Kresowy”. Gośćmi honorowymi byli: Rafał Cierniak, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna (TPGiW) i Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Anna Kostieniewicz, pracująca przy tegorocznym, świątecznym „Gońcu Kresowym”. Obecni na tym spotkaniu miłośnicy Kresów i historii regionalnej … Dowiedz się więcej

LIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W środę 20 grudnia 2023 roku na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 10:00. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie porządku obrad Sesji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian … Dowiedz się więcej