Trwają konsultacje programu współpracy z NGO

Od 7 do 14 listopada trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Program współpracy z organizacjami określa sposób w jaki stowarzyszenia i fundacje mają współpracować z Gminą Choroszcz. Określa on również zasady wpierania takich organizacji rzeczowo lub … Dowiedz się więcej