15 października: Referendum

W najbliższą niedzielę 15 października odbędą się wyboru do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy do cyklu artykułów, które będą poświęcone temu tematowi. Dzisiaj przedstawiamy pytania referendum ogólnokrajowego. Głosowanie odbywa się w godzinach 7:00-21:00

Na każde z pytań możemy odpowiedzieć TAK lub NIE. Referendum ma moc wiążącą, jeżeli weźmie w nim udział ponad 50 procent osób uprawnionych do głosowania. Do frekwencji liczą się wszystkie głosy oddane w referendum: ważne oraz nieważne.


Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Źródło: referendum.gov.pl

Dodaj komentarz